Quy ước giờ mùa hè ở Đảo Somoa thuộc Mỹ

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -11 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018