Quy ước giờ mùa hè ở San Fernando del Valle de Catamarca

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2020