Quy ước giờ mùa hè ở Adelaide Hills

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +9:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này