Quy ước giờ mùa hè ở City of Parramatta

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +10 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này