Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-19.03332
-65.26274
2798 mét (9179.79 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Bô-li-vi-a (Bolivia)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ