Quy ước giờ mùa hè ở Patacamaya

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ