Quy ước giờ mùa hè ở Sucre

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ