Quy ước giờ mùa hè ở Rio de Janeiro

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -3 giờ
+1 giờ
UTC/GMT -2 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 15 thg 10 2017, 12:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 1:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 18 thg 2 2018, 12:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 11:00 CH