Quy ước giờ mùa hè ở Rio de Janeiro

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này