Quy ước giờ mùa hè ở Ta Khmau

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2019