Quy ước giờ mùa hè ở Vancouver

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 12 thg 3 2017, 02:00 giờ địa phương chuẩn, đồng hồ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 03:00

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 05 thg 11 2017, 02:00 giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 01:00