Quy ước giờ mùa hè ở Temuco

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -4 giờ
+1 giờ
UTC/GMT -3 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 13 thg 8 2017, 12:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 1:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào Th 7 12 thg 5 2018, 11:00 CH giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 10:00 CH