Quy ước giờ mùa hè ở Cáp Nhĩ Tân

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ