Quy ước giờ mùa hè ở Thanh Đảo

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018