Quy ước giờ mùa hè ở Thâm Quyến

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2020