Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
4.60971
-74.08175
2582 mét (8471.13 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Cô-lôm-bi-a (Colombia)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021