Quy ước giờ mùa hè ở La Habana

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
UTC/GMT -5 giờ
+1 giờ
UTC/GMT -4 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 12 thg 3 2017, 12:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 1:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 05 thg 11 2017, 1:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 12:00 SA