Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
18.50012
-69.98857
55 mét (180.45 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Cộng hoà Đô-mi-ni-ca

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021

Thành phố lớn nhất ở Cộng hoà Đô-mi-ni-ca