Quy ước giờ mùa hè ở Santiago de los Caballeros

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2019