Quy ước giờ mùa hè ở Guayaquil

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ