Quy ước giờ mùa hè ở Huaquillas

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ