Quy ước giờ mùa hè ở Jipijapa

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ