Quy ước giờ mùa hè ở Machala

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ