Quy ước giờ mùa hè ở Santo Domingo de los Colorados

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ