Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-51.7
-57.85
43 mét (141.08 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Quần Đảo Falkland

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -3 giờ

Thành phố lớn nhất ở Quần Đảo Falkland