The Time Now > Pháp

Giờ địa phương hiện tại ở Pháp

9:02:15 PMChủ nhật 20 tháng tư 2014

Điều kiện hiện tại ở
Paris Le Bourget Airport

Trong sáng. Lạnh dễ chịu.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
59°F đến 57.69°F
7.46 dặm/h hướng 180° N
CN 20 thg 4 2014, 8:30 CH GMT+02:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Lệch với UTC/GMT

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +1 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +2 giờ
CEST - Central European Summer Time
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 30 thg 3 2014, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 26 thg 10 2014, 3:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 2:00 SA

Tọa độ

Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
48° 51' Bắc
2° 20' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
48.85341
2.3488
42 mét (137.8 foot)
Công cụ thời gian
Chuyển đổi múi giờ
Tìm khoảng chênh lệch thời gian giữa France và một địa điểm khác
Tạo lịch họp
Tìm thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp với những người khác trên khắp thế giới

Bản đồ