The Time Now > Pháp

Giờ địa phương hiện tại ở PhápĐiều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Paris Le Bourget Airport

Mây mù. Mát.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
51.8°F đến 48.51°F
8.7 dặm/h hướng 240° TN
CN 01 thg 3 2015, 7:00 SA GMT+01:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở Pháp

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +1 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 29 thg 3 2015, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 25 thg 10 2015, 3:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 2:00 SA

Tọa độ

Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
48° 51' Bắc
2° 20' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
48.85341
2.3488
42 mét (137.8 foot)

Bản đồ