Quy ước giờ mùa hè ở Giê-oóc-gi-a (Georgia)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018