Quy ước giờ mùa hè ở Stantsiya Novyy Afon

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021