The Time Now

Giờ địa phương hiện tại và thời tiết tại ĐứcĐiều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Berlin-Tegel

Mây phân tán. Nhẹ.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
68°F đến 68°F
13.67 dặm/h hướng 260° T
Th 4 02 thg 9 2015, 2:20 CH GMT+02:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở Đức

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +1 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +2 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 29 thg 3 2015, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 25 thg 10 2015, 3:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 2:00 SA
Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
52° 31' Bắc
13° 24' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
52.52437
13.41053
43 mét (141.08 foot)