Quy ước giờ mùa hè ở Ilulissat

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -3 giờ