Quy ước giờ mùa hè ở Narsaq

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -3 giờ