Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
47.49801
19.03991
111 mét (364.17 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Hung-ga-ri (Hungary)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +1 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Thành phố lớn nhất ở Hung-ga-ri (Hungary)