Quy ước giờ mùa hè ở Rasht

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3:30 giờ