The Time Now

Giờ địa phương hiện tại và thời tiết tại Italia (Ý)Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Rome Urbe Airport

Đầy nắng. Cực nóng.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
93.2°F đến 92.52°F
8.7 dặm/h hướng 230° TN
Th 3 04 thg 8 2015, 4:50 CH GMT+02:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở Italia (Ý)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +1 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +2 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 29 thg 3 2015, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 25 thg 10 2015, 3:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 2:00 SA
Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
41° 53' Bắc
12° 29' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
41.89474
12.4839
29 mét (95.14 foot)