Quy ước giờ mùa hè ở Almaty

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +6 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2020