Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
42.67272
21.16688
597 mét (1958.66 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Kosovo

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +1 giờ