Quy ước giờ mùa hè ở Kuching

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ