Quy ước giờ mùa hè ở Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
UTC/GMT -6 giờ
+1 giờ
UTC/GMT -5 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 02 thg 4 2017, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 29 thg 10 2017, 2:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 1:00 SA