The Time Now > New Zealand

Giờ địa phương hiện tại ở New Zealand

Điều kiện hiện tại ở
Wellington Airport

Mây phân tán. Nhẹ.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
66.2°F đến 66.2°F
Không có gió
Th 7 20 thg 12 2014, 7:30 CH GMT+13:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Lệch với UTC/GMT

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +12 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +13 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 28 thg 9 2014, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 05 thg 4 2015, 3:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 2:00 SA

Tọa độ

Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
42° 18' Nam
174° 46' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
-41.28664
174.77557
31 mét (101.71 foot)
Các trang và công cụ thời gian khác
Đồng hồ thế giới
Thời gian hiện tại trên thế giới với đồng hồ thế giới
Múi giờ
Ký hiệu
Chuyển đổi múi giờ
Tìm khoảng chênh lệch thời gian giữa New Zealand và một địa điểm khác
Tạo lịch họp
Tìm thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp với những người khác trên khắp thế giới

Bản đồ