Quy ước giờ mùa hè ở New Zealand

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
UTC/GMT +12 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +13 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 24 thg 9 2017, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 01 thg 4 2018, 3:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 2:00 SA