The Time Now > New Zealand

Giờ địa phương hiện tại ở New ZealandĐiều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Wellington Airport

Mây thoáng qua. Mát.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
55.4°F đến 55.4°F
1.86 dặm/h hướng 60° ĐB
Th 7 28 thg 3 2015, 4:00 SA GMT+13:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở New Zealand

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +12 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +13 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 28 thg 9 2014, 2:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 3:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 05 thg 4 2015, 3:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 2:00 SA

Tọa độ

Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
42° 18' Nam
174° 46' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
-41.28664
174.77557
31 mét (101.71 foot)

Bản đồ