The Time Now

Giờ địa phương hiện tại và thời tiết tại New ZealandĐiều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Wellington Airport

U ám. Mát.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
50°F đến 49.26°F
3.11 dặm/h hướng 40° ĐB
Th 5 03 thg 9 2015, 8:30 CH GMT+12:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở New Zealand

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +12 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này
Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
42° 18' Nam
174° 46' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
-41.28664
174.77557
31 mét (101.71 foot)