The Time Now

Giờ địa phương hiện tại và thời tiết tại New ZealandĐiều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Wellington Airport

Mưa. Nắng từng phần. Mát.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
57.2°F đến 51.26°F
35.42 dặm/h hướng 350° B
Th 3 04 thg 8 2015, 9:00 SA GMT+12:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở New Zealand

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +12 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này
Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
42° 18' Nam
174° 46' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
-41.28664
174.77557
31 mét (101.71 foot)