The Time Now > New Zealand

Giờ địa phương hiện tại ở New ZealandĐiều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Wellington Airport

Mây từng phần. Mát.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
59°F đến 55.29°F
20.51 dặm/h hướng 10° B
CN 26 thg 4 2015, 5:30 SA GMT+12:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở New Zealand

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +12 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Tọa độ

Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
42° 18' Nam
174° 46' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
-41.28664
174.77557
31 mét (101.71 foot)

Bản đồ