The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) >

Giờ địa phương hiện tại và thời tiết tại Benin City, Ni-giê-ri-a (Nigeria)Quy ước giờ mùa hè ở Benin City

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +1 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2015