The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Benin City

Giờ địa phương hiện tại ở Benin City, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Điều kiện hiện tại ở
Douala Obs.

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
325 km từ Benin City
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
87.8°F đến 99.91°F
8.7 dặm/h hướng 200° N
Th 6 24 thg 10 2014, 12:00 CH GMT+01:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Lệch với UTC/GMT

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +1 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2014

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Benin City

Cập nhật lần cuối: Th 6 24 thg 10 2014, 6:56 SA GMT+01:00
thứ 6
Chiều
91°F
4 dặm/h
Tối
75°F
4 dặm/h
Tối
73°F
2 dặm/h
thứ 7
Buổi sáng
73°F
2 dặm/h
Chiều
90°F
5 dặm/h
Tối
75°F
3 dặm/h
Tối
73°F
2 dặm/h
chủ nhật
Buổi sáng
73°F
3 dặm/h
Đổi sang hệ SI (°C, km, km/h)

Dự báo thời tiết 7 ngày cho Benin City

Cập nhật lần cuối: Th 6 24 thg 10 2014, 6:56 SA GMT+01:00
thứ 6
CN 91°F
TN 73°F
4 dặm/h
thứ 7
CN 90°F
TN 73°F
4 dặm/h
chủ nhật
CN 90°F
TN 73°F
4 dặm/h
thứ 2
CN 86°F
TN 73°F
5 dặm/h
thứ 3
CN 90°F
TN 73°F
4 dặm/h
thứ 4
CN 90°F
TN 73°F
4 dặm/h
thứ 5
CN 90°F
TN 73°F
4 dặm/h
Đổi sang hệ SI (°C, km, km/h)

Mặt trời

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:23 AM
6:19 PM
11 giờ 56 phút

Mặt trăng

Trăng non
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
6:44 AM
6:56 PM

Tọa độ

Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
6° 20' Bắc
5° 37' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
6.33504
5.62749
86 mét (282.15 foot)

Sân bay ở gần Benin City (đường chim bay)

Từ gần nhất tới xa nhất
Dặm
Km
Hướng
Douala Obs.
325.5
523.84
S. Tome
418.64
673.73
Các trang và công cụ thời gian khác
Đồng hồ thế giới
Thời gian hiện tại trên thế giới với đồng hồ thế giới
Múi giờ
Ký hiệu
Chuyển đổi múi giờ
Tìm khoảng chênh lệch thời gian giữa Benin City và một địa điểm khác
Tạo lịch họp
Tìm thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp với những người khác trên khắp thế giới

Thành phố ở gần Benin City (đường chim bay)