Quy ước giờ mùa hè ở Pa-ki-xtan (Pakistan)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018