Quy ước giờ mùa hè ở Lapu-Lapu City

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018