Múi giờ:

Pacific Standard Time, PST

Lệch với UTC:

UTC -8:00

Time Zone Abbreviation:

PST
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.