The Time Now > Giờ chuẩn Thái Bình Dương PST

Giờ chuẩn Thái Bình Dương PST (PST)

Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong Giờ chuẩn Thái Bình Dương PST (PST) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Thái Bình Dương Ánh sáng ban ngày Thời gian (PDT).

Ví dụ về vị trí: San Francisco, CA
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.
5:24:27 AMThứ tư 16 tháng tư 2014