The Time Now > Giờ chuẩn Thái Bình Dương PST

Giờ chuẩn Thái Bình Dương PST (PST)

Múi giờ

Pacific Standard Time, PST

Lệch với UTC

UTC -8:00
Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong Pacific Standard Time (PST) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Pacific Daylight Time (PDT).

Ví dụ về vị trí: San Francisco
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.
Các trang và công cụ thời gian khác
Đồng hồ thế giới
Thời gian hiện tại trên thế giới với đồng hồ thế giới
Múi giờ
Ký hiệu
Chuyển đổi múi giờ
Công cụ chuyển đổi múi giờ - Khoảng chênh lệch thời gian giữa hai thành phố
Tạo lịch họp
Tìm thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp với những người khác trên khắp thế giới