The Time Now > Giờ chuẩn Thái Bình Dương PST

Múi giờ:

Pacific Standard Time, PST

Lệch với UTC:

UTC -8:00

Time Zone Abbreviation:

PST
Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong Pacific Standard Time (PST) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Pacific Daylight Time (PDT).

Ví dụ về vị trí: San Francisco
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.