Quy ước giờ mùa hè ở Chelyabinsk

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021