Quy ước giờ mùa hè ở Novokuznetsk

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +6 giờ