Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
24.68773
46.72185
612 mét (2007.87 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2020