Quy ước giờ mùa hè ở Xin-ga-po

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018

Thành phố lớn nhất ở Xin-ga-po