The Time Now

Giờ địa phương hiện tại và thời tiết tại Thái LanĐiều Kiện Thời Tiết Hiện Tại Thailand

Điều kiện hiện tại không sẵn có vào lúc này.

Quy ước giờ mùa hè ở Thái Lan

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +7 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2015