Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
39.91987
32.85427
874 mét (2867.45 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +2 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2020