The Time Now

Giờ địa phương hiện tại và thời tiết tại U-crai-na (Ukraine)Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kyiv

Mưa rào nhỏ. Mây thất thường. Nhẹ.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
68°F đến 68°F
3.11 dặm/h hướng 40° ĐB
Th 7 05 thg 9 2015, 5:00 CH GMT+03:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Quy ước giờ mùa hè ở U-crai-na (Ukraine)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +2 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +3 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 29 thg 3 2015, 3:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 4:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 25 thg 10 2015, 4:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 3:00 SA
Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
50° 27' Bắc
30° 31' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
50.45466
30.5238
187 mét (613.52 foot)