Quy ước giờ mùa hè ở U-crai-na (Ukraine)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +2 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 26 thg 3 2017, 03:00 giờ địa phương chuẩn, đồng hồ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 04:00

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 29 thg 10 2017, 04:00 giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 03:00