Quy ước giờ mùa hè ở U-crai-na (Ukraine)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +2 giờ
+1 giờ
UTC/GMT +3 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 26 thg 3 2017, 3:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 4:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 29 thg 10 2017, 4:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 3:00 SA