Quy ước giờ mùa hè ở Vương quốc Anh

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Khoảng lệch của múi giờ hiện tại
Ký hiệu múi giờ
Không lệch với UTC/GMT
+1 giờ
UTC/GMT +1 giờ
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 26 thg 3 2017, 1:00 SA giờ địa phương chuẩn, đồng hồ sẽ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 2:00 SA

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 29 thg 10 2017, 2:00 SA giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 1:00 SA